Vol 01/1969

Cuprins: Remarks on the generalization Asupra metodelor convergente de ordinul trei aplicate la rezolvarea ecuatiilor operationale neliniare Asupra unei formule de tip Taylor pentru functiile de trei variabile Proprietati ale unui simplex Asupra focarelor unei...