Vol 03/1971

Cuprins: Generalizarea formulei de cuadratura a lui Steffensen Extinderea notiunii de interval de multimi O proprietate a multimilor de puncte din plan Asupra unei clase de metode iterative modificate ce se aplica la rezolvarea ecuatiilor operationale neliniare Despre...

Vol 02/1971

Cuprins: despre rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare infinite Asupra unicitatii determinarii de catre un simplex ArAr a varfurilor lui Asupra rezolvarii ecuatiilor operationale ce depind de un parametru Asupra determinarii parametrului unei parabole Despre o...