Vol 03/1971

Cuprins: Despre o modificare a unui procedeu iterativ pentru rezolvarea ecuatiilor operationale neliniare Generalizarea formulei de cuadratura a lui Steffensen Extinderea notiunii de interval de multimi O proprietate a multimilor de puncte din plan Asupra unei clase...

Vol 02/1971

Cuprins: despre rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare infinite Asupra rezolvarii ecuatiilor operationale ce depind de un parametru Asupra determinarii parametrului unei parabole Despre o generalizare a metodei lui Newton-Kantorovici Ecuatii algebrice de tip Pompeiu...