Vol 04/1972

Cuprins: Aproximarea solutiei unui sistem de ecuatii integro-diferentiale neliniare de tip Volterra Formule practice de cuadratura, optimale pentru o clasa de functii Obtinerea unor formule de tip Runge-Kutta-Fehilberg pentru aproximarea solutiei ecuatiei integrale de...