Vol 06/1983

Cuprins: O metoda de tip Runge-Kutta cu estimarea erorii de trunchiere Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare prin metode iterative generate de o familie de drepte Asupra n-grupurilor entropice Asupra convergenței unor procese iterative asociate la o clasă de...