Vol 06/1983

Cuprins: Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare prin metode iterative generate de o familie de drepte Asupra n-grupurilor entropice Asupra convergenței unor procese iterative asociate la o clasă de sisteme liniare Corectii de compresibilitate in miscarea plana a...